Follow us
Casa > Productes > Inorgànic
Soda càustica (CS) CAS: 1310-73-2

Soda càustica (CS) CAS: 1310-73-2

La sosa càustica és un sòlid cristal·lí incolor que es fon a 318 ° C sense descomposició. És altament soluble en aigua, amb una menor solubilitat en etanol i metanol, però és insoluble en èter i altres dissolvents no polars. És una base forta popular utilitzada en la indústria. Al voltant del 56% d'hidròxid de sodi produït és utilitzat per la indústria, el 25% dels quals s'utilitza en la indústria del paper. L'hidròxid de sodi també s'utilitza en la fabricació de sals de sodi i detergents, la regulació del pH i la síntesi orgànica.