Follow us
Casa > Productes > Poliuretà i resina
Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) NO CAS: 25190-06-1

Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) NO CAS: 25190-06-1

Polytetramethylene ether glycol (PTMEG) és un sòlid blanc ceroso que es fon a un líquid viscós clar i incolor a prop de la temperatura ambient. Es dissol fàcilment en alcohols, esters, ke-tons, hidrocarburs aromàtics i clorurs d'hidrocarburs. No es dissol a l'aigua ni als hidrocarburs grassos.PTMEG és una matèria primera important per a la producció de poliuretà (com fibres PU, elastòmer de poliuretà, cuirs sintetitzats, additius per a pintura, adhesius i segelladors), polièsteres i poliamides.